Aktivitetskortet

Tilbudet er ment å gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.

Farsund kommune ønsker at alle barn og unge i kommunen skal ha gode fritidsopplevelser. Politikerne valgte derfor å innføre Aktivitetskortet. Tilbudet er ment å gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er kulturkontoret som har utarbeidet og administrerer kortet og servicekontoret som deler det ut.

Kortet deles ut på servicekontoret, rådhuset i Farsund.

Les mer om tiltaket på Farsund kommune sine sider.