Team Bjørkeskaret

Det er et døgnbemannet tilbud/boliger for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Målsetting:

  • Utvikle større grad av selvstendighet og egenmestring og til å opprettholde de innlærte ferdigheter.
  • God fysisk og psykisk helse

Enheten har et sterkt forbyggende, helsefremmende og rehabiliterende perspektiv. Enheten er samfunns- og mestringsorientert. Den har en terapeutisk og kognitiv tilnærming både når det gjelder individuelle samtaler og gruppevirksomhet.

Målgruppe:

  • Mennesker i alle livsfaser

Det er ingen institusjon og det følger ingen tjenester med boligen. Det søkes om tjenester, vedtak.