ART gruppe

Tiltaket er for elever med sosiale vansker, adferdsvansker og det sosiale miljøet rundt. Gruppene har fokus på sinnemestring, sosial kompetanse og moralsk resonnering i grupper.

Helsestasjon
Grunnskole