KOMMENDE KURS

HVEM ER KURSET FOR?

KOMMENDE KURS

Utgått

Nasjonal Konferanse

Her er link til presentasjonene på den nasjonale BTI konferansen 5. og 6. desember 2019

Utgått

Erfaringsdeling om Stafettlogg fra Haugesund kommune

Sirdal kommunes referansegruppe i BTI har hatt besøk fra Haugesund kommune v/Inger Lise Bratteteig og Helge Hansson. Haugesund kommune var en pilotkommune for BTI- arbeidet i 2012, og deres arbeid har vært til stor hjelp for oss i Sirdal når vi har utviklet våre handlingsveiledere og rutiner. Haugesund kommune bruker samme stafettlogg (CX Companion) som Sirdal kommune gjør, og de har vært med på å utvikle den løsningen som Conexus har i dag. De kom til Sirdal for å dele sine erfaringer med bruk av stafettloggen i forhold til implementeringsutfordringer, positive erfaringer, virkning, utvikling, suksessfaktorer m.m
Vi velger å legge ut foilene fra deres innlegg her, da det kanskje kan være til inspirasjon og nytte.

Utgått

BTI Agder nettverkssamling 2-19

-Status og informasjon BTI Agder ved/prosjektledere BTI Agder
-Folkehelse og levekår i Agder v/Folkehelsedirektør Vegard Nilsen
-UngData v/Børje Michaelsen, rådgiver statistikk og analyse Vest-Agder FK
-Evaluering av BTI Agder v/PwC

Utgått

Fra bekymring til handling i BTI – fagdag Sirdal kommune

Sirdal kommune arrangerte fagdag for ansatte i helse, barnehage og skole fredag 18.10.19. Temaet var «Fra bekymring til handling i BTI», og fokuset var på nivå 0 og 1. Det faglige opplegget var det psykologspesialist Anne Kristin Imenes fra KoRus sør som stod for.

HVEM ER KURSET FOR?