KOMMENDE KURS

HVEM ER KURSET FOR?

KOMMENDE KURS

Utgått

Folkehelse og Livsmestring i Lister – Lederstøtteprogram

Lederne er vesentlig suksessfaktor for vellykket implementering

HVEM ER KURSET FOR?

Utgått

URO-trener- samling i Flekkefjord

Nest siste samling for URO-trenere i Flekkefjord. Videre arbeid med gjennomføring av URO-opplæring på enhetene. Lenker til aktuelle filmsnutter å bruke i URO-opplæringen:

Utgått

Webinar – Stafettlogg ifht opplæringslovens kap 9A

Webinar arrangert av Conexus om hvordan Stafettloggen kan brukes i 9a-saker på skole.

Utgått