KOMMENDE KURS

HVEM ER KURSET FOR?

KOMMENDE KURS

23 Aug

Pågående RVTS Digitalt Grunnkurs for ressurspersoner og superbrukere i Folkehelse og livsmestringsprogrammet i Lister, fra 10.02.21

RVTS Sør lisensiert digitalt Grunnkurs med 2 års tilgang til kurset Gjennomføres av ressurspersoner og superbrukere innen fysiske kurs som starter opp august 2021.

HVEM ER KURSET FOR?

24 Aug

Folkehelse og livsmestring i Lister – kurs for ledere – 24.08.21

Oppfølgings kurs for ledere Oppfølging for ledere som deltok på lederopplæringen 5.og 6. eller 19.og 20.november 2020. Nye ledere må i dialog med BTI-koordinator i egen kommune for deltakelse, oppdatering og informasjon

HVEM ER KURSET FOR?

25 Aug

Folkehelse og livsmestring i Lister – kurs for superbrukere og ressurspersoner

Oppstart høst 2021: Pulje 1: 25.august, 7.september, 14.oktober, Pulje 2: 26.august, 8.september, 15.oktober. Invitasjon med lenke til påmelding  og informasjon om oppmøtested utsendes før kursoppstart. Ta kontakt med din leder eller BTI koordinator i din kommune, evt BTI Listers prosjektleder ved behov.

HVEM ER KURSET FOR?

1 Jan

Grunnleggende BTI kompetanse

I Lister har vi definert 3 elementer som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen. 

Grunnleggende BTI
Bekymringssamtalen -ta opp uro
JUS -taushetsplikten. 

Her har vi samlet nettressurser som kan brukes i dette arbeidet. 

HVEM ER KURSET FOR?

1 Aug