KOMMENDE KURS

HVEM ER KURSET FOR?

KOMMENDE KURS

1 Jan

Grunnleggende BTI kompetanse

I Lister har vi definert 3 elementer som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen. 

Grunnleggende BTI
Bekymringssamtalen -ta opp uro
JUS -taushetsplikten. 

Her har vi samlet nettressurser som kan brukes i dette arbeidet. 

HVEM ER KURSET FOR?

1 Aug