Folkehelse og Livsmestring i Lister – Lederstøtteprogram — fullført

Lederne er vesentlig suksessfaktor for vellykket implementering

Vi har valgt å tilby to alternative samlinger for lederstøtteprogrammet:

Flekkefjord Kulturhus 5. og 6. november klokken 9:00-15:00

Eller

Lyngdal Kulturhus 19. og 20 november klokken 9:00-15:00

Du velger ett av alternativene.

Målet med prosjektet er

  • å styrke og videreutvikle kompetanse hos ansatte om hvordan vi kan bidra til folkehelse og livsmestring for barn og unge og deres familier i LISTER.

For å oppnå dette vil vi

  • at alle ansatte i kommunen som jobber med barn, unge eller deres familier skal få en grunnopplæring i hva som skaper gode vekstvilkår for barn og unge
  • opprettholde å videreutvikle kompetanse gjennom årlige oppfriskning-kurs
  • at ledere for virksomheter som jobber med barn og unge skal være aktive aktører i denne satsingen.
  • bidra til fagfornyelsen i skolen og implementering av rammeplan i barnehagen.
  • legge til rette for felles kompetanse-arenaer og samarbeidsarenaer i regionen, på tvers av profesjoner og sektorer.

 

Det første som skal skje er det vi kaller lederstøtte.

Lederne er ryggraden og en vesentlig suksessfaktor for å lykkes med implementeringsarbeid.  Derfor forutsetter vi lederdeltakelse i denne kompetansehevingen.

Vi inviterer ledere for skoler, barnehager, helsestasjoner, interkommunalt PPT og barnevern, leder for pedsenter, familiekontorer, BTI-ansvarlige, folkehelsekoordinatorer, SLT-koordinatorer med flere.

Disse to dagene vil vi ha fokus på programmets mål og innhold – og hva som må til for å sikre god implementering.

Påmelding innen 22.oktober 2020 på listerpedsenter.no

Hjertelig velkommen!

BTI Lister og RVTS Sør

Målgruppe: Ledere
Kursleder: RVTS
År: 2020
Påmelding: Til påmelding