Barn som pårørende – e-læringskurs — fullført

Dette e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell skal fange opp og bidra til å følge opp barn og søsken av pasienter med alvorlig sykdom, avhengighet eller skade. Det handler også om barn som opplever død i familien. Som helsepersonell i kommunen har du en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging når de er pårørende.

Gjennom barn som pårørende-arbeidet støtter du pasienten som forelder, samtidig som du styrker barn og unges helse- og livskvalitet. Gode felles rutiner for barn som pårørende-arbeidet på arbeidsplassen din er en forutsetning for at du som ansatt skal kunne utvikle din kompetanse.

Trykk på lenken nedenfor for å komme til nettsiden med kurset.
Du må logge inn på KS-sidenemed BankID, så vil du klare å melde deg på kurset.

Kursleder: Barns Beste
År: 2021
Påmelding: Til påmelding
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=27187