Folkehelse og livsmestring i Lister – kurs for ledere – 24.08.21

Oppfølgings kurs for ledere Oppfølging for ledere som deltok på lederopplæringen 5.og 6. eller 19.og 20.november 2020. Nye ledere må i dialog med BTI-koordinator i egen kommune for deltakelse, oppdatering og informasjon

Oppfølgings kurs for ledere

  • Oppfølging for ledere som deltok på lederopplæringen 5.og 6. eller 19.og 20.november 2020.
  • Nye ledere må i dialog med BTI-koordinator i egen kommune for deltakelse, oppdatering og informasjon
Påmelding: Til påmelding