Grunnleggende BTI kompetanse

I Lister har vi definert 3 elementer som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen. 

Grunnleggende BTI
Bekymringssamtalen -ta opp uro
JUS -taushetsplikten. 

Her har vi samlet nettressurser som kan brukes i dette arbeidet. 

Grunnleggende BTI

Her ligger mye informasjon om BTI. Hva er BTI? Hvorfor BTI? Hvordan få til BTI i praksis?

Film fra Gjesdal om BTI.

JUS -taushetsplikten

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

  • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
  • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
  • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass. Forslag til refleksjonsoppgaver ligger >> her.

Temaer i filmene: Se filmene i rekkefølge

  1. Taushetsplikt for offentlige ansatte.
  2. Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke.
  3. Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn.
  4. Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018).
  5. Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet.

Redaktøransvar: Forebygging.no. Faglig ansvarlig for innholdet i filmene: Advokat Kurt O. Bjørnnes

Bekymringssamtalen -ta opp uro

Opplæringsprogram og samtaleverktøy SNAKKE
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid med RVTS utviklet et nasjonalt opplæringsprogram og samtaleverktøy SNAKKE, som er tilpasset ulike yrkesgrupper https://snakkemedbarn.no/
Dette verktøyet har som utgangspunkt øvelser som gjelder hvordan snakke med barn og unge ved mistanke om vold og overgrep. Verktøyet er imidlertid nyttig som inspirasjon og veiledning til hvordan gjennomføre samtaler om utfordrende tema med barn.

Den nødvendige samtalen.

Den nødvendige samtalen er en guide til en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle og foreldre. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet. Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med foreldre rundt tiltak som kan bedre barnets situasjon og fungering. Utarbeidet at KORUS.

Påmelding: Til påmelding