Implementeringsplan – Folkehelse og Livsmestring i Lister og RVTS Sør — fullført

Dette er en implementeringsplan utarbeidet av Prosjektgruppen «Folkehelse og livsmestring i Lister» i 2021.

Planen inneholder de viktigste kjernekomponentene i Folkehelse og livsmestring, tilhørende gode ressurser.
Planen er ment som en god hjelp i arbeidet for den enkelte leder, ressursperson og superbruker, – i internundervisning med ansatte, implementering og målrettet arbeid med folkehelse og livsmestring.

Kursleder: Bti RVTS Sør
År: 2021
Påmelding: Til påmelding