KOMMENDE KURS

HVEM ER KURSET FOR?

KOMMENDE KURS

Utgått

Folkehelse og Livsmestring i Lister – Lederstøtteprogram

Lederne er vesentlig suksessfaktor for vellykket implementering

HVEM ER KURSET FOR?