KOMMENDE KURS

HVEM ER KURSET FOR?

KOMMENDE KURS

Utgått

Webinar – Stafettlogg ifht opplæringslovens kap 9A

Webinar arrangert av Conexus om hvordan Stafettloggen kan brukes i 9a-saker på skole.

Utgått

Erfaringsdeling om Stafettlogg fra Haugesund kommune

Sirdal kommunes referansegruppe i BTI har hatt besøk fra Haugesund kommune v/Inger Lise Bratteteig og Helge Hansson. Haugesund kommune var en pilotkommune for BTI- arbeidet i 2012, og deres arbeid har vært til stor hjelp for oss i Sirdal når vi har utviklet våre handlingsveiledere og rutiner. Haugesund kommune bruker samme stafettlogg (CX Companion) som Sirdal kommune gjør, og de har vært med på å utvikle den løsningen som Conexus har i dag. De kom til Sirdal for å dele sine erfaringer med bruk av stafettloggen i forhold til implementeringsutfordringer, positive erfaringer, virkning, utvikling, suksessfaktorer m.m
Vi velger å legge ut foilene fra deres innlegg her, da det kanskje kan være til inspirasjon og nytte.

Utgått

Fra bekymring til handling i BTI – fagdag Sirdal kommune

Sirdal kommune arrangerte fagdag for ansatte i helse, barnehage og skole fredag 18.10.19. Temaet var «Fra bekymring til handling i BTI», og fokuset var på nivå 0 og 1. Det faglige opplegget var det psykologspesialist Anne Kristin Imenes fra KoRus sør som stod for.

HVEM ER KURSET FOR?