Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Ansvarsgruppe (samhandlingsarena) – Barnehager

Ansvarsgruppe (samhandlingsarena) – Barnehager

Tverrfaglige samarbeidsmøter der flere instanser kan være involvert.

Tverrfaglige samarbeidsmøter der flere instanser kan være involvert, blant annet Lister barnevern, helsestasjon, koordinerende enhet, skole, barnehage, PPT, ABUP, HABU, statped, barn/ungdom og foresatte.

Ansvarsgruppe er for personer med behov for langvarig hjelp og koordinerte tiltak.

Ansvarsgruppen har som formål å sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe- eller omsorgstiltak. Ansvarsgruppe fungerer dermed som samhandlingsformen for å koordinere, sikre helhetlig og sammenhengende oppfølging rundt et barn og dets familie.