Åpen barnehage

Frikirken Åpen Barnehage er et tilbud der barn i alderen 0-6 år kan komme i følge med en voksen omsorgsperson.

Frikirken Åpen Barnehage er et tilbud der barn i alderen 0-6 år kan komme i følge med en voksen omsorgsperson.

De voksne omsorgspersonene har selv ansvar for barna og tar del i lek og aktiviteter sammen med de ansatte.

Åpningstider finner en på barnehagens hjemmeside.