Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Baby (0-1 år) Barnekoordinator – Lyngdal kommune

Barnekoordinator – Lyngdal kommune

I Lyngdal kommune har vi en Barnekoordinator i 20% stiling. Stillingen er plassert i Servicesenter Helse og Velferd.

I Lyngdal kommune har vi en Barnekoordinator i 20% stilling. Stillingen er plassert i Servicesenter Helse og Velferd.

Barnekoordinator: Torunn Damman Nordby, tlf 91 66 38 87

 

Les mer om Barnekoordinator i Helsedirektoratets veileder “Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier”, kapittel 5.

  • 5.1: rett til barnekoordinator
  • 5.2: kommunen skal tilby barnekoordinator
  • 5.3: barnekoordinators oppgaver
  • 5.4: barnekoordinator har tilstrekkelig kompetanse og rammer for å kunne ivareta sinn ansvar