Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Foreldresamtaler -Barnehager

Foreldresamtaler -Barnehager

Foreldresamtale i barnehagen er en fortrolig samtale mellom foreldre og barnehagepersonalet. Her får man verdifull innsikt om barnets utvikling og trivsel. Det tilbys foreldresamtaler to ganger i året og ellers ved behov.