Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Oppstartsmøte med PPT. Barnehage

Oppstartsmøte med PPT. Barnehage

Barnehagen skal tilrettelegge innenfor det ordinære barnehagetilbudet og prøve ut tiltak.
Når tiltak er evaluert sammen med foreldrene kan en vurdere behovet for å melde videre til PPT.

Barnehagen skal tilrettelegge innenfor det ordinære barnehagetilbudet og prøve ut tiltak.

Når tiltak er evaluert sammen med foreldrene kan en vurdere behovet for å melde videre til PPT.

Barnehagen kaller da inn til oppstartmøte med PPT.