Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Overføringsmøte barnehage – skole

Overføringsmøte barnehage – skole

I forbindelse med skolestart så gjennomføres det et overføringsmøte mellom barnehage og skole, foresatte skal få tilbud om å delta.

I forbindelse med skolestart så gjennomføres det et overføringsmøte mellom barnehage og skole, foresatte skal få tilbud om å delta.

Her gis det informasjon fra barnehagen som er viktig for skolen å vite om sine nye 1.klassinger.

Foresatte må samtykke til at barnehage og skole utveksler informasjon.