Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Pedagogisk team barnehage (samhandlingsarena)

Pedagogisk team barnehage (samhandlingsarena)

Pedagogisk team er tverrfaglig samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller for det enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er barnehage, PPT, helsestasjon og eventuelt foresatte.