Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Forebyggende Politi

Forebyggende Politi

Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800. Politiet jobber forebyggende med barn, unge og deres familier i Lyngdal kommune, i tett samarbeid med SLT koordinator., men også idretten, ungdomsklubber, menigheter og andre.

Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800.

Politiet jobber forebyggende med barn og unge i Lister, i tett samarbeid med kommunene.

I Lyngdal samarbeider Forebyggende Politi, Tonje Isabel Søvik og Jan Åge Sakariassen, tett med SLT-koordinator Camilla Vidringstad.

Les mer om Rus-og kriminalitetsforebygging og SLT i Lyngdal kommune.