BUA Lyngdal

BUA står for Barn Unge Aktivitet. BUA Lyngdal er på plass, med masse flott fritidsutstyr du og andre kan låne, helt gratis! Åpningstider er (normalt) tirsdag og torsdag kl.10 – 17.

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.

Det er gratis å låne, og man kan låne opptil 1 uke om gangen.

BUA Lyngdal drives av Lyngdal Frivilligsentral, og du finner dei rådhusets underetasje (inngang ved nedkjørsel P-garasje).

Mer om BUA Lyngdal på deres hjemmeside for oppdatert informasjon om kontaktinfo, lokaler, åpningstider og utlån