Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Avlastning – Team Barn

Avlastning – Team Barn

Avlastning er et tiltak for foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver for sitt barn eller sin ungdom. Sammen med saksbehandler finner man frem til den mest egnede avlastningen for den enkelte familie.

Noen foresatte har større og tyngre omsorgsoppgaver med sitt barn eller sin ungdom og kan derfor ha behov for avlastning. Det kan søkes om avlastning i Team Barn eller vurderes andre gode avlastningstiltak for den enkelte familie. Henvendelsen og søknad skjer til Servicesenter helse og velferd.

Team Barn består av blant annet sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, barne-og ungdomsarbeidere og finnes sted i de tre villaene i Gartneriveinen 21-25.

Kontakt:

Leder Marita Steen

Team Barn: 97999631