Verktøyene er utviklet i et samarbeid mellom de 5 kommunene Sirdal, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Kvinesdal og er under jevnlig oppdatering. Det finnes en grunnpakke med 17 pdf og wordfiler, der wordfilene er maler. Denne er felles for alle kommunene.

I tillegg har noen av kommunene utviklet tilleggs-verktøy, tilpasset deres spesifikke behov. Har du tips til forbedringer kan de meldes inn her

 

 

TIPS OSS