ASQ og ASQ-SE

ASQ og ASQ-SE er et tiltak for premature barn, og barn med sen motorisk utvikling eller sosioemosjonell utvikling. Det er en kartlegging som brukes til å vurdere barnets utvikling.

ASQ er et skjema som fylles ut av foreldre og scores av helsesykepleier. ASQ-SE gjennomføres som et intervju med foreldre.

ASQ står for Ages and Stages Questionnaires, SE står for Sosioemosjonell utvikling.

 

Helsestasjonen