Tjenesteoversikt

A-E

ABUP poliklinikken Lister

Har du behov for hjelp, eller for å få en tettere oppfølging? ABUP tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker og rett til behandling i spesialiserte tjenester. ABUP arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid med skole, barnehage og kommune. ABUP har mulighet for å møte …

Austerdalen barnehage

Austerdalen barnehage ble åpnet i 1992, og er en kommunal heldags – barnehage, som holder til på Jerstad i Austerdalen 7,5 km fra kommunesenteret. Barnehagen har til sammen 54 plasser fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ligger flott til i naturskjønne omgivelser som ofte benyttes til ulike aktiviteter og turer. Austerdalen skole er vår nærmeste nabo, …

Austerdalen skole

Austerdalen skoles visjon: Austerdalen skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære for elevene og en god arbeidsplass for de ansatte.  Skolen skal også fungere som et aktivt element i lokalmiljøet. Kontaktinformasjon: Tlf:48278641 Epost: austerdalen.skole@kvinesdal.kommune.no

Blå kors Lister

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en …

BUA Kvinesdal

BUA står for Barn Unge Aktivitet. I BUA Kvinesdal kan du låne fritids- og aktivitetsutstyr helt gratis opptil 1 uke. BUA er for ALLE innbyggere i Kvinesdal. Det kommer stadig vekk inn nye varer, så det er bare å følge med. BUA tar gjerne imot utstyrsønsker.   Kontakt Telefon: 90800381 E-post: rtk@asvo-kvinesdal.no Besøksadresse: Industrigata 16, …

F-J

Familiekonsulenttjenesten

Familiekonsulenttjenesten er en integrert del av tilbudet ved helsestasjonen. Familiekonsulentene arbeider ut fra tanken om at foreldrene er de viktigste personer i barnas liv. Hva kan vi bidra med: Samarbeid om løsninger på både små og litt mer vanskelige forhold. Støtte foreldre/ voksne i deres rolle. Fokusere på ressurser hos foreldre/ voksne og barn. Finne …

Familievernkontoret i Vest-Agder avd. Farsund

Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time. De tilbyr hjelp til parforholdet, familien, barn og unge, samarbeid om felles barn, foreldre som er fratatt omsorg for barnet sitt og mekling ved samlivsbrudd. Kontoret dekker kommunene Sirdal, Flekkefjord, …

Feda barnehage

Feda barnehage ligger ved både hav og hei, og dette er noe vi benytter oss godt av. Vi går på turer i nærmiljøet og utforsker høyt og lavt. Vi er en kommunal heldagsbarnehage som har til sammen 60 plasser for barn over 3 år. Når barn under 3 år tas inn, legger de beslag på …

Feda skole

Feda skoles visjon: Her blir framtida til.   Kontaktinformasjon: TlF Feda skole: 38354120 Send SMS til: 59446653 Epost: feda.skole@kvinesdal.kommune.no Tlf SFO: 414 50 972

Fjotland barnehage

Fjotland barnehage Kontaktinformasjon: Tlf styrer: 41553353 Epost: fjotland.barnehage@kvinesdal.kommune.no Tusenbein Mobil: 95 12 24 50 Edderkopp Mobil: 91 52 68 87

K-O
P-T
U-Å