Austerdalen skole

Austerdalen skoles visjon: Austerdalen skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære for elevene og en god arbeidsplass for de ansatte.  Skolen skal også fungere som et aktivt element i lokalmiljøet.

Kontaktinformasjon:
Tlf:48278641
Epost: austerdalen.skole@kvinesdal.kommune.no