Hva er handlingsveilederen?

 

Handlingsveilederen for BTI beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. BTI handlingsveileder viser forløpet i dette arbeidet.