Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Med verdigrunnlaget menes den organisasjonskulturen som omfatter alle uskrevne regler, normer, artefakter og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatte hvordan vi tenker og handler her.

For å oppnå dette er det viktig å ha en felles forståelse av barn og unges behov og hvordan ansatte i LISTER kan møte disse på en god måte. Felles verdier, felles språk, felles kompetansehevingstiltak og felles samhandlingsplattformer er elementer som er avgjørende for om man lykkes.