Verdigrunnlag

Barn og unge i Lister

Barn og unge i Lister skal møte ansatte i barnehager, skoler og støttetjenester som har tro på at “Barn og unge gjør så godt de kan med de forutsetningene de har, og at deres stemme er viktig inn i oppfølging og tiltak”.  Det er ansattes oppgave å legge til rette for at barn og unge kan gjøre så godt de kan.

Film med Ross Greene: