Verdigrunnlag

I vårt arbeid

I vårt arbeid med barn, unge og deres foresatte jobber vi etter teorigrunnlag som bygger på tilknytningsteori, utviklingspsykologi og traumeteori. Viktige begrepet innenfor disse teoriene  er toleransevindu, mentalisering, brukermedvirkning og traumesensitivitet. Vårt teoretiske grunnlag skal prege arbeidet utad, men like mye samarbeidet internt.

Vårt verdigrunnlag skal vises gjennom våre holdninger og sees igjen i våre handlinger overfor de vi møter.

Traumebevisst ordliste – RVTS Sør