Verdigrunnlag

Vi som voksne

Vi som til daglig møter barn og unge i deres hverdag skal møte dem med en autoritativ holdning der vi skal være tryggere, sterkere, klokere og gode.

 

Dette er oppdragerstilen som fungerer | Universitetet i Stavanger (uis.no)