Kvindesdal kommune Tjenesteoversikt Austerdalen barnehage

Austerdalen barnehage

Austerdalen barnehage ble åpnet i 1992, og er en kommunal heldags – barnehage, som holder til på Jerstad i Austerdalen 7,5 km fra kommunesenteret. Barnehagen har til sammen 54 plasser fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ligger flott til i naturskjønne omgivelser som ofte benyttes til ulike aktiviteter og turer. Austerdalen skole er vår nærmeste nabo, og vi har et tett og godt samarbeid frem mot skolestart.

Kontaktinformasjon:

Kontor:
Mobilnummer: 94133458

Epost: evk@kvinesdal.kommune.no

Imperium:
Mobilnummer: 90282342

Profectus:
Mobilnummer: 94510550

Fortuna:
Mobilnummer: 90877845