Kvindesdal kommune Tjenesteoversikt Familievernkontoret i Vest-Agder avd. Farsund

Familievernkontoret i Vest-Agder avd. Farsund

Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

De tilbyr hjelp til parforholdet, familien, barn og unge, samarbeid om felles barn, foreldre som er fratatt omsorg for barnet sitt og mekling ved samlivsbrudd.

Kontoret dekker kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad, Åseral, Lindesnes og Farsund.

 

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

E-post: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Besøksadresse: Torvgt. 1, 4552 Farsund

Postadresse: Boks 66, 4552 Farsund