Feda barnehage

Feda barnehage ligger ved både hav og hei, og dette er noe vi benytter oss godt av. Vi går på turer i nærmiljøet og utforsker høyt og lavt.
Vi er en kommunal heldagsbarnehage som har til sammen 60 plasser for barn over 3 år. Når barn under 3 år tas inn, legger de beslag på to plasser.
Det autoritative perspektivet er grunnsteinen i alt vårt arbeid i barnehagen. Barna skal møte varme og grensesettende voksne, som bygger en positiv relasjon og mestrer balansen mellom varme og positiv grensesetting.

Visjon: «Ulike barn – like muligheter» – fra oppvekstplanen for Kvinesdal kommune.

 

Kontaktinformasjon: Styrer Charlotte Jansen Åvedal
Tlf: 47831333
Epost: charlotte.jansen.avedal@kvinesdal.kommune.no