Feda barnehage

Feda barnehage er en kommunal heldagsbarnehage. Den ligger i den sørvestre delen av kommunen, ca. 12 km fra kommunesenteret. Barnehagen har til sammen 54 plasser for barn over 3 år. Når barn under 3 år tas inn, legger de beslag på to plasser.

Visjon: «Ulike barn – like muligheter» – fra oppvekstplanen for Kvinesdal kommune.

Kontaktinformasjon: Styrer Ragnhild Brekka Olsen
Tlf: 95704868
Epost: rab@kvinesdal.kommune.no