Lister barnevern

Lister Barnevern er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Hægebostad. Tjenesten har et innbyggertall på vel 38 000. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.

Lister barnevern består av 47 årsverk fordelt på 50 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, tiltaksteam, familieteam og omsorgsteam/ettervernsteam. Tiltaksteamet består av kontaktpersoner og Skolelos. Familieteamet består av miljøterapeuter. Begge teamene utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også ettervernkonsulenter som i samarbeid med miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: ÅpenhetSamarbeidYdmykhet og Kjærlighet.

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller, bogl@farsund.kommune.no, tlf. 48890785.

Nestleder Turid Urstad, tuur@farsund.kommune.no, tlf. 94506075.

Teamleder undersøkelse Janne Ohnstad, jaoh@farsund.kommune.no, tlf. 94512958.

Teamleder tiltak Berit Antonsen, bean@farsund.kommune.no, tlf. 41465204.

Teamleder omsorg Christina Kittelsen Bakke, chba@farsund.kommune.no, tlf. 94534049.

Teamleder familieteam Tone Ramsland, tone.ramsland@farsund.kommune.no, tlf. 47687168.

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen