Kvindesdal kommune Tjenesteoversikt Familiekonsulenttjenesten

Familiekonsulenttjenesten

Familiekonsulenttjenesten er en integrert del av tilbudet ved helsestasjonen. Familiekonsulentene arbeider ut fra tanken om at foreldrene er de viktigste personer i barnas liv.

Hva kan vi bidra med:

 • Samarbeid om løsninger på både små og litt mer vanskelige forhold.
 • Støtte foreldre/ voksne i deres rolle.
 • Fokusere på ressurser hos foreldre/ voksne og barn.
 • Finne nye måter å møte hverandre på i familien.
 • Foreldresamarbeid etter samlivsbrudd.
 • Relevante kurs og grupper for barn, ungdom og barnefamilier.
 • Samtaler med enkeltpersoner eller med familien/ flere samlet.
 • Hjemmebesøk.
 • Videobasert samspillsveiledning til sped- og småbarnsforeldre.
 • Tverrfaglige samarbeid.
 • Bruk av forskjellige kartleggingsverktøy for å få et dypere bilde av evt. vansker.

Kontaktinformasjon:
Helsestasjonen sentralbord
Tlf: 38 35 79 90