Avlastning

Avlastning er for personer med funksjonsnedsettelser, lærevansker, språkutvikling, samspillsvansker, skolefravær, atferd og langvarige og sammensatte vansker.

Avlastning kan være kommunalt eller privat. Man kan få innvilget noen timer i løpet av en dag eller døgn med avlastning.

Formålet er å avlaste pårørende samt gi praktisk bistand til personen som mottar tjenesten. Praktisk bistand hjemmehjelp kan gis som et avlastende tiltak.

 

Koordinerende enhet