Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt COS – P, Helsestasjon

COS – P, Helsestasjon

Foreldreveiledningsprogram med fokus på å bli oppmerksom på barns behov og å styrke tilknytning mellom barn og foreldre. COS P kan brukes både individuelt og i grupper.

Helsestasjonen
Familiekonsulentene
Helsesykepleier