Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Deltakelse/observasjon i klasse av miljøkonsulent på ungdomsskolen

Deltakelse/observasjon i klasse av miljøkonsulent på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene deltar i klasser med behov for observasjon eller deltakelse ved ønske/bestilling fra de ansatte. De kan bistå i kartlegging av årsak til ulike utfordringer i klasse/gruppe, samarbeide med lærere og finne mulige løsninger basert på kartlegginger og observasjoner. Formålet er å bistå lærere og elever i arbeidet med klassemiljøet for å få et trygt og godt læringsmiljø/skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Kvinesdal ungdomsskole