Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Deltakelse/undervisning med miljøkonsulent på ungdomsskolen

Deltakelse/undervisning med miljøkonsulent på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene deltar i klasser i forbindelse med tema psykisk helse, UKE 6 og rus, i tillegg til at de har undervisning i psykologisk førstehjelp. Miljøkonsulentene gir innspill til og er med og gjennomfører oppgaver knyttet til forbedring av læringsmiljøet i klasser/grupper.

Formålet er å bistå lærere og elever i arbeidet med klassemiljøet for å få et trygt og godt læringsmiljø/skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Kvinesdal ungdomsskole