Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Fadderordning på ungdomsskolen

Fadderordning på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene drifter og organiserer fadderordningen hvor elever fra 9. og 10. klasse har som oppdrag å være faddere for nye 8. klassinger. Faddere gir aktivitetstilbud i friminutt og deltar i klassene med aktiviteter.

Formålet med fadderordningen er å forebygge mobbing og mistrivsel, trygge de nye elevene i samspill med andre, tilrettelegge for trivsel og skape relasjoner mellom elever.

Kvinesdal ungdomsskole