Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Familiesamtaler helsestasjon

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle.

Helsestasjonen
Familiekonsulentene