Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Ferie -og helgetilbud hos Blå kors Barnas stasjon

Ferie -og helgetilbud hos Blå kors Barnas stasjon

I skolens ferier og i helger har vi en rekke aktiviteter på dagtid både for barna alene eller for hele familien. Vi arrangerer også overnattingsturer i feriene, og markerer høytider og merkedager.

Blå Kors Lister