Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Foreldre -/samspillsveiledning

Foreldre -/samspillsveiledning

Tiltaket er for foreldre som får et barn som er prematurt eller andre ved behov. Veiledningen har spesielt fokus på samspill med et prematurt barn.

Helsestasjonen
Familiekonsulentene