Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Foreldrenettverksgrupper *Feda skole

Foreldrenettverksgrupper *Feda skole

Foreldre møtes trinnvis for relasjonsbygging og forebygging. Temabaserte samlinger minimum 4xårlig. Her kan det inviteres inn barn, politi, skolemiljøveileder eller andre fagpersoner.

Feda skole