Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Foreldrestøtte hos Blå kors Barnas stasjon

Foreldrestøtte hos Blå kors Barnas stasjon

Hos blå kors får voksne hjelp og støtte til å bli tryggere i foreldrerollen. Her kan du møte andre voksne med barn, delta på foreldrekurs og få råd og veiledning. Slik at du kan skape en bedre hverdag for ditt barn.

Blå Kors Lister