Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Foreldreveiledning barnehage

Foreldreveiledning barnehage

Foreldresamtaler med med barnehagens pedagoger. Veiledning når ting er vanskelig i forhold til for eksempel adferd.

Barnehage