Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Friminutts-gruppe med miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Friminutts-gruppe med miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har ansvar for å drifte tilbud i de mindre friminuttene til elevene. Tilbudet går ut på å treffe andre elever og gjøre aktiviteter sammen med andre der formålet er å skape trygghet, ha et sosialt samspill med andre, bli kjent med nye elever ruste enkeltelever i møte med andre og forebygge utenforskap.

Tilbudet holder til i mediateket i alle de små friminuttene og er et tilbud for elever som har et lite sosialt nettverk eller som har ulike behov.

Kvinesdal ungdomsskole