Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Fritidsaktiviteter Blå kors Barnas stasjon

Fritidsaktiviteter Blå kors Barnas stasjon

Gjennom aktiviteter skaper vi glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for både barn, foreldre og hele familien. Barnet står i sentrum for tilbudet, men både eldre søsken og foreldre er velkomne til å bli med på mange av aktivitetene.

Blå Kors Lister